csde

Služby

Zaměřováni a zpracování rozpočtů v oblasti telekomunikačních a průmyslových staveb

Vyhotovuji dokumentace pro vysílače mobilních operátorů jako materiálové reporty, profylaxe základnových stanic, návrhy site design, výkresové dokumentace. Dále posudky konstrukcí a stanoviska krajské hygieny k výpočtům elektromagnetického pole.

28754117

Výkresová dokumentace

Zpracovávám technickou dokumentaci pro použití k výrobě a následné realizaci na místě stavby. ​Automaticky je generován i 3D pohled pro lepší představu výsledného produktu.

28754117