csde

SA-Projekt

S.A. Projekt poskytuje profesionální služby v oblasti průmyslového designu a 3D modelingu.

Zaměřováni a zpracování rozpočtů v oblasti telekomunikačních a průmyslových staveb

  • Zpracovávám rozpočty na materiál a instalace pro výstavbu a modernizaci základnových stanic mobilních operátorů
  • Vyhotovuji dokumentace pro vysílače mobilních operátorů jako jsou materiálové reporty(SSR), profylaxe základnových stanic, posudky konstrukcí a stanoviska krajské hygieny k výpočtům elektromagnetického pole.

Výkresová dokumentace

Zpracovávám technickou dokumentaci pro použití k výrobě a následné realizaci na místě stavby. Automaticky je generován i 3D pohled pro lepší představu výsledného produktu.